RECENSIONER

Subtilt väver Sofia Nyblom samman de två pojkarnas öde med världen runtomkring. Det är både vackert och skickligt.

– DAGENS NYHETER, 1/9 2021

 

Att med så väl avvägda proportioner måla pojkarnas och familjens individuella öden i ett Europa där ondskans förstörarhunger inte frivilligt skonar någon, är inget annat än briljant.

– BTJ (Bibliotekstjänst), nr 15/2021

DAGENS NYHETER, 1/9 2021:

Sofia Nyblom gör romankonst av släkthistorien

"Redan i anslaget ligger en spänning och vibrerar. 1913 är den gamla världens sista år. Imperier härskar över kontinenten och världen. Europa står på höjden av sin makt. Ett större krig har inte brutit ut på ett sekel. Det är en idealistisk tid, kosmopolitisk och global – men också oskuldsfull, precis som de två pojkar som tio och elva år gamla anländer till klosterskolan."

"Men precis som den tillsynes oskuldsfulla värld de reser igenom är klostret inte vad det ser ut att vara. Under imperiernas guldprunkande yta döljer sig det som snart ska få dem att upplösas likt hägringar – nationalism, fattigdom, kolonialism, antisemitism och våldsdyrkan. Klosterskolan bärs upp av andlighet, gudsfruktan och sträng plikttrogenhet. Men det som utger sig för att vara ett himmelrike på jorden är i själva verket dess motsats. I skogen strax utanför klostret ligger en ravin där det bland pojkarna ryktas att djävulen, ”Der Teufel”, bor. Det sägs också att en hemlig gång förbinder rektorns rum med ”Djävulsklyftan” – de har mer rätt än de anar.

Samtidigt som världen utanför mals ner i skyttegravarnas köttkvarnar genomgår pojkarna sitt eget helvete av pennalism, förnedring och sexuella övergrepp. De barn som klev in på benediktinklostret 1913 är inte desamma som flyr därifrån sex år senare."

Läs hela recensionen här:

BIBLIOTEKSTJÄNST, NR 15/2021:

"Med Pojkarna i klostret lyckas kulturjournalisten Sofia Nyblom med konststycket att förvandla och utveckla
en känsligt intim familjehistoria till en allmängiltig roman som torde förmå eka i varje läsares inre. Med
närvarande, relevant och initierad blick berättar hon om sin farfar Peder Nyblom och dennes ett år äldre bror
Staffan vilka 1913, när de är i tioårsåldern, skickas till klosterskolan Kremsmünster i Österrike. Den katolska
konstnärsfamiljen Nyblom uppmuntras därmed av sin biskop och församling i Stockholm att sända sina söner
till ett öde värre än någon kunnat föreställa sig. När det tillintetgörande första världskriget och senare spanska
sjukan bryter ut har pojkarna redan vant sig vid en miljö där rå pennalism och även systematiska sexuella
övergrepp är vardag. Att med så väl avvägda proportioner måla pojkarnas och familjens individuella öden i ett
Europa där ondskans förstörarhunger inte frivilligt skonar någon, är inget annat än briljant." Helhetsbetyg: 5.